“Saamaynta COVID-19″ uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Dalka Italy ku nool”.

 “Saamaynta COVID-19″ uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Dalka Italy ku nool”.

Similar Posts